Starting person number:   Count of ancestor generations:   Count of descendants generations:    Back to main page slovensky english

Veronika née Hagarová
(*11.10.1911)
Anton Štefke
Mária née Štefková
Jaroslav Kajan
Ľubomíra née Kajanová
Jozef Mozol
X née Mozolová
Ladislav Štefke
THE END