Starting person number:   Count of ancestor generations:   Count of descendants generations:    Back to main page slovensky english

Anna née Kobelovská
(*4.6.1903)
Pavol Božik
(*21.10.1909)
Ján Božik
Božena née Konečná
Jana née Božiková
X Davídek
Jakub Davídek
Barbora née Davídková
Ivan Božik
X Božiková
Michal Božik
Marcel Božik
Pavol Božik
Alžbeta née Giglerová
Pavol Božik
Anna née Božiková
Milan Obermajer
Vlasta née Obermajerová
X Slezáček
Kristína née Slezáčková
Tatiana née Slezáčková
Eva née Božiková
Jozef Vojtek
Blanka née Vojtková
X Babinec
Martin Babinec
Juraj Babinec
Eva née Vojtková
X Kopunec
Natália née Kopuncová
Lucia née Kopuncová
Gabriela née Vojtková
X Kopunec
Eduard Kopunec
THE END