Starting person number:   Count of ancestor generations:   Count of descendants generations:    Back to main page slovensky english

Anna Božiková
(*19.8.1905)
Florián Božik
(*3.5.1902)
Mária née Božiková
XXX
Anna née Božiková
XXX
Miroslav Božik
Kvetoslava née Švikruhová
Miroslav Božik
Andrej Božik
Zuzana née Božiková
X Kubek
Jozef Božik
Magdaléna née Ďurčiová
Oľga née Božiková
Jozef Adamička
Jozef Adamička
Ľubomíra née Bielichová
Lena née Adamičková
Dávid Adamička
Jozef Božik
Helena née Kolarovičová
Michaela née Božiková
Lenka née Božiková
Jozef Božik
Milan Božik
Anna née Majáková
Milan Božik
Peter Božik
Juraj Božik
Anna née Božiková
Ján Božik
Darina née Kardošová
Michal Božik
Martin Božik
Anna née Božiková
Anton Boháčik
Veronika née Boháčiková
Milan Šimun
Vanessa née Šimunová
Michal Boháčik
Erik Boháčik
Dominik Boháčik
Damián Boháčik
THE END