Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Martin Mondok
(kr. 17.6.1846)
Magdaléna rod. Zajacová
(kr. 14.7.1850)
svadba: 16.5.1870
Vincencia rod. Mondoková
(*27.4.1871)
Viliam Adamička
(*7.4.1865)
svadba: 12.11.1888
Gregor Adamička
(*7.3.1890-†29.5.1890)
Martin Adamička
(*4.7.1891-†9.2.1892)
Vincent Adamička
(*21.7.1893-†13.1.1932)
Júlia rod. Merková
svadba: 13.11.1922
Jozefína rod. Adamičková
(*1.4.1896)
Jozef Adamička
(*29.8.1899)
Františka rod. Adamičková
(*18.8.1901-†1929)
Mária rod. Adamičková
(*2.4.1904-†1910)
Štefan Adamička
(*6.8.1906-†1910)
Mária rod. Mondoková
(*12.9.1873)
Štefan Merka
(*2.10.1872)
svadba: 18.11.1895
Martin Merka
(*10.11.1896)
Jozef Merka
(*8.10.1899)
Mária rod. Merková
(*24.5.1902)
Imrich Merka
(*21.8.1903)
Michal Merka
(*18.9.1906)
Apolónia rod. Mondoková
(*1.3.1876-†29.10.1876)
Ambróz Mondok
(*5.12.1877-†19.5.1883)
Dorota rod. Mondoková
(*6.2.1880-†22.4.1880)
Františka rod. Mondoková
(*21.4.1882-†14.2.1883)
Magdaléna rod. Mondoková
(*31.10.1884-†1911)
František Šarina
(*2.10.1879-†13.7.1951)
svadba: 27.2.1905
Ján Šarina
(*24.6.1906-†1908)
Margaréta rod. Mondoková
(*11.6.1887)
Katarína rod. Mondoková
(*22.3.1890)
Juraj Štefke
(*24.4.1888-†17.5.1957)
svadba: 13.11.1911
Anton Štefke
Veronika rod. Hagarová
(*11.10.1911)
Mária rod. Štefková
Jaroslav Kajan
Ľubomíra rod. Kajanová
Jozef Mozol
X rod. Mozolová
Ladislav Štefke
Vojtech Štefke
Oľga Štefková
Paulína rod. Štefková
Vincent Mikuláš
(*21.2.1909)
Mária rod. Mikulášová
Irena rod. Mikulášová
Štefan Kobida
Beáta rod. Kobidová
X Kobida
X Kobida
Anna rod. Mondoková
(*15.2.1896)
THE END