Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Martin Mondok
(kr. 17.6.1846)
Magdaléna rod. Zajacová
(kr. 14.7.1850)
Matej Zajac
(asi 1824-†12.1.1880)
Eva rod. Tarabová
(n. asi 1825)
svadba: 29.6.1841
svadba: 16.5.1870
Františka rod. Mondoková
(*21.4.1882-†14.2.1883)
THE END