Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Martin Mondok
(kr. 17.6.1846)
Magdaléna rod. Zajacová
(kr. 14.7.1850)
Matej Zajac
(asi 1824-†12.1.1880)
Eva rod. Tarabová
(n. asi 1825)
svadba: 29.6.1841
svadba: 16.5.1870
Magdaléna rod. Mondoková
(*31.10.1884-†1911)
František Šarina
(*2.10.1879-†13.7.1951)
svadba: 27.2.1905
Ján Šarina
(*24.6.1906-†1908)
THE END