Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Martin Mondok
(kr. 17.6.1846)
Magdaléna rod. Zajacová
(kr. 14.7.1850)
Matej Zajac
(asi 1824-†12.1.1880)
Eva rod. Tarabová
(n. asi 1825)
svadba: 29.6.1841
svadba: 16.5.1870
Katarína rod. Mondoková
(*22.3.1890)
Juraj Štefke
(*24.4.1888-†17.5.1957)
svadba: 13.11.1911
Anton Štefke
Veronika rod. Hagarová
(*11.10.1911)
Mária rod. Štefková
Jaroslav Kajan
Ľubomíra rod. Kajanová
Jozef Mozol
X rod. Mozolová
Ladislav Štefke
Vojtech Štefke
Oľga Štefková
Paulína rod. Štefková
Vincent Mikuláš
(*21.2.1909)
Mária rod. Mikulášová
Irena rod. Mikulášová
Štefan Kobida
Beáta rod. Kobidová
X Kobida
X Kobida
THE END