Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Ignác Mondok
(*5.4.1868)
Katarína rod. Zajacová
(*1.1.1875-†12.11.1948)
Matej Zajac
(kr. 23.2.1845)
Matej Zajac
(asi 1824-†12.1.1880)
Eva rod. Tarabová
(n. asi 1825)
svadba: 29.6.1841
Eva rod. Adamičková
(kr. 9.4.1851)
svadba: 2.6.1868
svadba: 9.5.1892
Paulína rod. Mondoková
(*25.10.1893-†11.7.1960)
Gašpar Filo
(*6.1.1886-†24.3.1948)
svadba: 14.11.1910
THE END