Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jozef Bucko
(*17.3.1844-†1897)
Katarína rod. Hagarová
(kr. 19.5.1850-†1923)
Štefan Hagara
(kr. 17.9.1823-†13.3.1873)
Ján Hagara
(kr. 20.6.1790-†7.6.1854)
Martin Hagara
(kr. 9.4.1739-pohr. 13.1.1803)
Juraj Hagara
Zuzana rod. Petrových
svadba: 9.11.1727
Marta Hagarová
(n. okolo 1748)
svadba: 15.8.1785
Anna rod. Plavá
(*1786-†1.10.1855)
Štefan Plavý
Mária Plavá
svadba: 6.10.1811
Anna rod. Mondoková
(asi 1828-†31.3.1895)
svadba: 13.11.1848
svadba: 21.9.1868
Štefan Bucko
(*21.7.1889-†6.7.1960)
Jozefína rod. Dovalová
(*5.5.1895-†3.5.1962)
svadba: 24.11.1918
Zlatica rod. Bucková
(†1919)
Štefan Bucko
(†10.3.1948)
Valéria rod. Dovalová
Mária rod. Bucková
Rudolf Bucko
Vlasta rod. Krupicová
Vlasta rod. Bucková
Karol Doboš
Marína rod. Dobošová
Jaroslava rod. Bucková
Rudolf Schichor
Rudolf Schichor
Petra rod. Schichorová
Dagmar rod. Bucková
Jozef Brisuda
Tomáš Brisuda
Brigita rod. Bucková
(†1925)
Vladimír Bucko
(†1937)
Mária rod. Bucková
Róbert Precák
Daniela rod. Precáková
Viliam Ganz
Daniel Ganz
Viliam Ganz
Vladimír Precák
Ema rod. Reichelová
Juraj Precák
Andrej Precák
Ľubomír Precák
Iveta rod. Gurníková
Zuzana rod. Precáková
Ľubomír Precák
Melánia rod. Bucková
Gabriel Gális
Miroslav Gális
Ľubica rod. Gerbelová
Miroslav Gális
Martin Gális
Andrea rod. Gálisová
Augustín Bucko
Irena rod. Jánošíková
Zdeno Bucko
Marián Bucko
THE END