Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jozef Bucko
(*17.3.1844-†1897)
Katarína rod. Hagarová
(kr. 19.5.1850-†1923)
Štefan Hagara
(kr. 17.9.1823-†13.3.1873)
Ján Hagara
(kr. 20.6.1790-†7.6.1854)
Martin Hagara
(kr. 9.4.1739-pohr. 13.1.1803)
Juraj Hagara
Zuzana rod. Petrových
svadba: 9.11.1727
Marta Hagarová
(n. okolo 1748)
svadba: 15.8.1785
Anna rod. Plavá
(*1786-†1.10.1855)
Štefan Plavý
Mária Plavá
svadba: 6.10.1811
Anna rod. Mondoková
(asi 1828-†31.3.1895)
svadba: 13.11.1848
svadba: 21.9.1868
Matúš Bucko
(*31.3.1878-†31.1.1940)
Anna rod. Hriadelová
(*20.8.1885)
svadba: 1901
Ján Bucko
(*23.1.1903)
Mária rod. Kobidová
(*8.9.1907)
Emília rod. Bucková
Florián Zita
Ľubomír Zita
Dagmar rod. Víteková
Martin Zita
Peter Zita
Soňa rod. Zitová
Štefan Ferenčík
Zita rod. Ferenčíková
Soňa rod. Ferenčíková
Stanislav Bucko
Mária rod. Chromíková
Eva rod. Bucková
(†30.3.1960)
Daniela rod. Bucková
Ľubomír Januška
Peter Januška
Iveta rod. Janušková
Peter Bucko
Jana rod. Ballová
Michaela rod. Bucková
Barbora rod. Bucková
Pavol Bucko
Dagmar rod. Königová
Martin Bucko
Miroslava rod. Bucková
Anton Bucko
(†17.9.1933)
Eduard Bucko
Anna rod. Bucková
Štefánia rod. Bucková
(*11.4.1904)
Anton Bucko
(*15.7.1905)
Mária rod. Bucková
(*21.10.1906)
Adolf Jakal
(*13.8.1903)
Terézia rod. Jakalová
Jozef Filo
Jozef Filo
Peter Filo
Helena rod. Macková
Elena rod. Filová
Peter Filo
Magdaléna rod. Filová
Jana rod. Filová
Jozef Galko
Jozef Galko
Jana rod. Galková
Mária rod. Jakalová
Ferdinand Bim
Ľubomír Bim
Viera rod. Hečková
Miroslav Bim
Elena rod. Bimová
Kvetoslav Hejna
Marek Bim
Lenka rod. Hejnová
Lukáš Hejna
Branislav Bim
Zuzana rod. Hipíková
Ľudovít Bucko
(*8.6.1908)
Hermína rod. Štefková
Anton Bucko
Anna rod. Husárová
Eva rod. Bucková
Miloš Križan
Tomáš Bucko
Lukáš Križan
Katarína rod. Bucková
Milan Bracho
Lucia rod. Brachová
Milan Bracho
Jarmila rod. Bucková
Milan Janíček
Lívia rod. Janíčková
Soňa rod. Janíčková
Eva rod. Bucková
(†1942)
Elena rod. Bucková
František Gerbel
Peter Gerbel
František Gerbel
Eva rod. Lobotková
Veronika rod. Gerbelová
Patrik Gerbel
Mária rod. Gerbelová
Alžbeta rod. Bucková
Marián Balažovič
Marián Balažovič
Katarína rod. Ertlová
Dalibor Balažovič
Igor Balažovič
Adriana rod. Kyselicová
Dominik Balažovič
Terézia rod. Bucková
Miroslav Majling
Zuzana rod. Majlingová
Martin Leškanič
Šimon Leškanič
Miroslava rod. Majlingová
Miroslav Majling
Mária rod. Hricková
Michaela rod. Majlingová
Vojtech Bucko
(*16.4.1911)
Terézia rod. Bucková
Eduard Thomas
Viera rod. Thomasová
Augustín Zachar
Roman Zachar
Silvia rod. Zacharová
Eduard Thomas
Jarmila rod. Petrivalská
Róbert Thomas
Mária rod. Thomasová
Milan Morávek
Zuzana rod. Morávková
Jana rod. Morávková
Dominik Bucko
Izolda rod. Romanová
Mária rod. Bucková
Róbert Nicolíni
Mário Nicolíni
Katarína rod. Nicolíniová
Emil Gaľ
Eva rod. Bucková
Mikuláš Rožňák
Lucia rod. Rožňáková
Eva rod. Rožňáková
Roman Bucko
Margita rod. Slováková
Richard Bucko
Margaréta rod. Bucková
Albín Bucko
Ľudmila rod. Drahošová
THE END