Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

XXX
Anna rod. Božiková
Miroslav Božik
Kvetoslava r. Švikruhová
Miroslav Božik
Andrej Božik
Zuzana rod. Božiková
X Kubek
THE END