Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Štefan Ašverus
(asi 1825-†30.12.1875)
Katarína rod. Hagarová
(n. asi 1830)
svadba: 13.11.1848
Agnesa rod. Ašverusová
(*19.1.1858-†17.6.1858)
Štefan Ašverus
(*22.8.1859-†23.2.1874)
Ján Ašverus
(*10.3.1862-†30.7.1864)
Mária rod. Ašverusová
(*6.4.1864-†17.2.1866)
Gabriel Ašverus
(*6.4.1864-†5.1.1865)
Ambróz Ašverus
(*15.4.1866-†10.10.1866)
Michal Ašverus
(*5.10.1867-†22.5.1874)
Valentín Ašverus
(*12.2.1870-†20.12.1948)
Anna rod. Niková
(*12.2.1873)
svadba: 14.11.1892
Michal Ašverus
(*19.6.1894)
Anna rod. Ašverusová
(*17.12.1896)
Jozef Ašverus
(*17.10.1898)
Štefan Ašverus
(*23.4.1901)
Agnesa rod. Ašverusová
(*20.7.1904)
Peter Ašverus
(*19.5.1872-†22.5.1874)
Jozef Ašverus
(*14.3.1875-†9.3.1877)
THE END