Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jozef Chudý
(*21.11.1858)
Margaréta rod. Hagarová
(*15.7.1866-†30.12.1950)
svadba: 13.11.1882
Katarína rod. Chudá
(*24.9.1883-†23.1.1956)
Jakub Sitár
(*27.7.1879-†8.8.1945)
svadba: 29.9.1902
Jozef Sitár
(*10.7.1904)
Ján Sitár
(*20.6.1906)
Mária rod. Chudá
(*10.8.1885-†19.3.1887)
Jozefína rod. Chudá
(*20.3.1888)
Štefan Šarina
(*13.1.1883-†29.7.1943)
svadba: 18.11.1907
Pavol Chudý
(*9.6.1890-†18.12.1891)
Jozef Chudý
(*11.5.1892-†23.4.1894)
Anna rod. Chudá
(*28.3.1894)
Jozef Miksa
svadba: 25.1.1920
Pavol Chudý
(*2.4.1896)
Juraj Chudý
(*22.4.1898)
Magdaléna rod. Chudá
(*21.7.1900)
Mária rod. Chudá
(*14.9.1902)
Hedviga rod. Chudá
(*24.2.1906)
THE END