Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Ondrej Hagara
(*19.11.1857)
Adam Hagara
(kr. 29.7.1828)
Ján Hagara
(kr. 20.6.1790-†7.6.1854)
Martin Hagara
(kr. 9.4.1739-pohr. 13.1.1803)
Juraj Hagara
Zuzana rod. Petrových
svadba: 9.11.1727
Marta Hagarová
(n. okolo 1748)
svadba: 15.8.1785
Anna rod. Plavá
(*1786-†1.10.1855)
Štefan Plavý
Mária Plavá
svadba: 6.10.1811
Katarína rod. Sitárová
(kr. 1.11.1834)
svadba: 18.11.1850
Katarína rod. Špániková
(*13.6.1857)
svadba: 15.11.1880
Ferdinand Hagara
(*21.10.1885-†2.12.1952)
Jozefína rod. Mondoková
(*17.3.1890-†28.3.1941)
svadba: 14.11.1910
THE END