Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jozef Niko
(kr. 9.6.1843-†27.10.1877)
Ján Niko
(asi 1818-†10.3.1892)
Eva rod. Maťavková
(asi 1815-†6.3.1874)
svadba: 31.5.1841
Katarína rod. Adamičková
(kr. 21.10.1850)
svadba: 12.11.1866
Anna rod. Niková
(*12.2.1873)
Valentín Ašverus
(*12.2.1870-†20.12.1948)
svadba: 14.11.1892
Michal Ašverus
(*19.6.1894)
Anna rod. Ašverusová
(*17.12.1896)
Jozef Ašverus
(*17.10.1898)
Štefan Ašverus
(*23.4.1901)
Agnesa rod. Ašverusová
(*20.7.1904)
THE END