Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Katarína rod. Božiková
Matej Manina
svadba: 7.1.1895
Mária rod. Maninová
(*16.7.1896-†18.2.1961)
Rudolf Gregor
(*31.5.1894-†2.9.1917)
svadba: 4.5.1914
Ján Gregor
(*6.11.1914)
Mária rod. Dúcka
Ján Gregor
Viktória rod. Kováčiková
Mária rod. Gregorová
Jaroslav Mlynek
Jaroslav Mlynek
Eva rod. Kovačechová
Jaroslav Mlynek
Eva rod. Mlyneková
Jozef Mlynek
Monika rod. Moravčíková
Dominik Mlynek
Štefan Gregor
Zdenka rod. Božiková
Rudolf Gregor
Zdenka rod. Pavlíková
Rastislav Gregor
Andrea rod. Gregorová
Juraj Bjelko
Denis Bjelko
Samuel Bjelko
Ema rod. Bjelková
Štefan Gregor
Martina rod. Mojžišová
Matej Gregor
Zuzana rod. Gregorová
Tomáš Gregor
Zuzana rod. Háberová
Branislav Gregor
Terézia rod. Gregorová
Milan Pikna
Milan Pikna
Andrej Pikna
Peter Pikna
Jaroslava rod. Gregorová
(†30.11.1963)
Ján Čakajda
(*9.10.1895)
svadba: 15.11.1920
Mária rod. Čakajdová
Anton Sitár
Božena rod. Sitárová
Jozef Košík
Jana rod. Košíková
XXX
Terézia rod. X
Jozef Košík
Veronika rod. Čakajdová
Emil Čakajda
Viktor Čakajda
Emil Čakajda
Irina rod. Dmitrijeva
Vladimír Čakajda
Ľudovít Čakajda
M. Aschengeschwandtnerová
Ľubica rod. Čakajdová
Ján Bognár
Kristína rod. Bognárová
Jana rod. Bognárová
Marián Čakajda
Ľubomíra rod. Klemanová
Marián Čakajda
Pavol Manina
(*10.4.1900)
Mária rod. Gregorová
(*1905-†1935)
Vincent Manina
Pavla rod. Ďábliková
Vincent Manina
Hana rod. Maninová
Veronika rod. Macková
(*14.9.1904)
Anna rod. Maninová
Anton Zita
Oľga rod. Maninová
Vladimír Barta
Milan Barta
Magdaléna Bartová
Veronika rod. Bartová
Zuzana rod. Bartová
Magdaléna rod. Maninová
(*6.3.1903)
Martin Haluza
(*4.10.1902)
Mária rod. Haluzová
Ján Ilko
Ján Ilko
Marta rod. Ježíková
Pavol Ilko
Iveta Ilková
Mária rod. Ilková
Milan Grolmus
Juraj Grolmus
Miroslav Grolmus
Anna rod. Ilková
Anton Kučerka
Anton Kučerka
Katarína Kučerková
Simona rod. Kučerková
Milan Sujo
Ivan Ilko
Veronika rod. Haluzová
Michal Šlachtovský
Oľga rod. Šlachtovská
Juraj Valášek
Juraj Valášek
Kvetoslava r. Valášeková
Emília rod. Šlachtovská
Štefan Trepáč
Štefan Trepáč
Emília rod. Trepáčová
Emília rod. Haluzová
Jozef Oravec
Jozef Oravec
Iveta rod. Miksová
Zuzana rod. Oravcová
Jozef Oravec
Klaudia rod. Oravcová
Jaroslav Oravec
Katarína rod. Ďurmeková
Martin Oravec
Lukáš Oravec
Patrik Oravec
Eva rod. Oravcová
Ľubomír Priecel
Lucia rod. Priecelová
Denisa rod. Priecelová
Monika rod. Priecelová
Ľuboš Oravec
Martina rod. Božiková
Ľuboš Oravec
Mário Oravec
Soňa rod. Oravcová
Juraj Černák
Adriana rod. Černáková
Juraj Oravec
Gabriela rod. Bohušová
Hana rod. Oravcová
Pavol Oravec
Jozef Manina
Anton Manina
(*1912)
Helena rod. Drdziková
Milan Manina
Anton Manina
Vladimír Manina
Júlia Maninová
Ján Manina
Mária rod. Maninová
Viera rod. Maninová
THE END