Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Ľubomíra rod. Bielichová
Jozef Adamička
Lena rod. Adamičková
Dávid Adamička
THE END