Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Helena rod. Kolarovičová
Jozef Božik
Michaela rod. Božiková
Lenka rod. Božiková
Jozef Božik
THE END