Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Ján Sedlák
Anna rod. Hagarová
(kr. 20.4.1742)
svadba: 24.11.1759
THE END