Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Anna rod. Majáková
Milan Božik
Milan Božik
Peter Božik
Juraj Božik
Anna rod. Božiková
THE END