Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Stanislav Adamička
Terézia rod. Šarinová
Jaroslava rod. Adamičková
Anton Kalaba
Peter Kalaba
Magdaléna rod. Mokráňová
Peter Kalaba
Paula rod. Kalabová
Lukáš Kalaba
Eva rod. Adamičková
Ján Malík
Matej Malík
Terézia rod. Malíková
THE END