Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Rudolf Sitár
Emília rod. Škultétyová
Ľuboš Sitár
Jana Sitárová
Marek Sitár
Gabriela rod. Sitárová
Jana rod. Sitárová
Monika rod. Sitárová
Juraj Praženec
Andrej Praženec
THE END