Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Juraj Praženec
Monika rod. Sitárová
Andrej Praženec
THE END