Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Ľubomír Sokolík
Irena rod. Merková
Roman Sokolík
Lena rod. Sokolíková
THE END