Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Ján Ďurči
Anna rod. Merková
Martin Ďurči
Jana rod. Hostačná
Lívia rod. Ďurčiová
Magdaléna rod. Ďurčiová
THE END