Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jana rod. Hostačná
Martin Ďurči
Lívia rod. Ďurčiová
THE END