Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Mária rod. Darmová
Štefan Zajac
Drahoslava rod. Zajacová
Ľudovít Šticaj
Beáta rod. Šticajová
Miroslav Mikuláš
Marek Mikuláš
Radúz Šticaj
Katarína rod. Maňáková
Denis Šticaj
Aneta rod. Šticajová
Janetta rod. Šticajová
Pavol Halaburda
Dávid Halaburda
Elena rod. Zajacová
Štefan Adamička
Radoslav Adamička
THE END