Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Miroslav Mikuláš
Beáta rod. Šticajová
Marek Mikuláš
THE END