Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jozef Zajac
(*31.3.1893)
Ján Zajac
(*28.11.1856-†20.8.1924)
Matej Zajac
(asi 1824-†12.1.1880)
Eva rod. Tarabová
(n. asi 1825)
svadba: 29.6.1841
Agnesa rod. Hagarová
(*13.3.1861-†6.1.1937)
Štefan Hagara
(kr. 17.9.1823-†13.3.1873)
Ján Hagara
(kr. 20.6.1790-†7.6.1854)
Martin Hagara
(kr. 9.4.1739-pohr. 13.1.1803)
Juraj Hagara
Zuzana rod. Petrových
svadba: 9.11.1727
Marta Hagarová
(n. okolo 1748)
svadba: 15.8.1785
Anna rod. Plavá
(*1786-†1.10.1855)
Štefan Plavý
Mária Plavá
svadba: 6.10.1811
Anna rod. Mondoková
(asi 1828-†31.3.1895)
svadba: 13.11.1848
svadba: 20.1.1879
Anna rod. Janegová
svadba: 17.11.1917
Zlatica rod. Zajacová
Pavol Sitár
Jozef Sitár
Ľudmila rod. Píchová
Ľudmila rod. Sitárová
Jozef Vlnka
Kristína rod. Vlnková
Daniel Vlnka
Marianna rod. Vlnková
Pavol Sitár
Ingrid rod. Adamková
Pavol Sitár
Viliam Sitár
Pavol Sitár
Emília rod. Sitárová
XXX
Michal X
Zuzana rod. X
Anna rod. Sitárová
Oľga rod. Sitárová
Mária rod. Sitárová
XXX
Lena rod. X
THE END