Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Pavol Sitár
Zlatica rod. Zajacová
Jozef Sitár
Ľudmila rod. Píchová
Ľudmila rod. Sitárová
Jozef Vlnka
Kristína rod. Vlnková
Daniel Vlnka
Marianna rod. Vlnková
Pavol Sitár
Ingrid rod. Adamková
Pavol Sitár
Viliam Sitár
Pavol Sitár
Emília rod. Sitárová
XXX
Michal X
Zuzana rod. X
Anna rod. Sitárová
Oľga rod. Sitárová
Mária rod. Sitárová
XXX
Lena rod. X
THE END