Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jozef Vlnka
Ľudmila rod. Sitárová
Kristína rod. Vlnková
Daniel Vlnka
Marianna rod. Vlnková
THE END