Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jozef Zajac
(*31.3.1893)
Ján Zajac
(*28.11.1856-†20.8.1924)
Matej Zajac
(asi 1824-†12.1.1880)
Eva rod. Tarabová
(n. asi 1825)
svadba: 29.6.1841
Agnesa rod. Hagarová
(*13.3.1861-†6.1.1937)
Štefan Hagara
(kr. 17.9.1823-†13.3.1873)
Ján Hagara
(kr. 20.6.1790-†7.6.1854)
Martin Hagara
(kr. 9.4.1739-pohr. 13.1.1803)
Juraj Hagara
Zuzana rod. Petrových
svadba: 9.11.1727
Marta Hagarová
(n. okolo 1748)
svadba: 15.8.1785
Anna rod. Plavá
(*1786-†1.10.1855)
Štefan Plavý
Mária Plavá
svadba: 6.10.1811
Anna rod. Mondoková
(asi 1828-†31.3.1895)
svadba: 13.11.1848
svadba: 20.1.1879
Anna rod. Janegová
svadba: 17.11.1917
Štefánia rod. Zajacová
Jozef Balažovič
Jozef Balažovič
Štefánia rod. Habšudová
Sandra rod. Balažovičová
Eva rod. Balažovičová
Tomáš Vrba
David Vrba
Boris Vrba
Martina rod. Hanzlíková
Dominik Vrba
Melánia rod. Vrbová
Rudolf Balažovič
Mária rod. Farulová
Daniel Balažovič
THE END