Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Tomáš Vrba
Eva rod. Balažovičová
David Vrba
Boris Vrba
Martina rod. Hanzlíková
Dominik Vrba
Melánia rod. Vrbová
THE END