Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Štefánia rod. Habšudová
Jozef Balažovič
Sandra rod. Balažovičová
THE END