Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jolana rod. Bartanúsová
Stanislav Tkáč
THE END