Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Štefánia r. Holienčinová
Ján Bucko
Patrik Bucko
THE END