Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Július Dolník
Anna rod. Bucková
Alexandra rod. Dolníková
Nataša rod. Dolníková
Zoja rod. Dolníková
THE END