Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Viola Porubská
Jozef Porubský
Jozef Porubský
Ľubomír Porubský
THE END