Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jozef Niko
(kr. 9.6.1843-†27.10.1877)
Ján Niko
(asi 1818-†10.3.1892)
Eva rod. Maťavková
(asi 1815-†6.3.1874)
svadba: 31.5.1841
Katarína rod. Adamičková
(kr. 21.10.1850)
svadba: 12.11.1866
Štefan Niko
(*21.8.1870-†17.5.1932)
Katarína rod. Šimnová
(*3.3.1872)
svadba: 15.5.1893
Jozef Niko
(*8.4.1894)
Mária rod. Niková
(*12.2.1896)
Štefan Niko
(*10.3.1900)
Anna rod. Niková
(*22.10.1902)
Františka rod. Niková
(*15.12.1905-†1905)
THE END