Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Štefan Niko
(*1.10.1855)
Štefan Niko
(asi 1825-†10.2.1865)
Katarína rod. Mičovská
(kr. 11.1.1836-†29.4.1885)
Martin Mičovský
(asi 1812-†17.6.1840)
Eva rod. Maťavková
(asi 1815-†6.3.1874)
svadba: asi 1832
svadba: 9.6.1851
Magdaléna rod. Špániková
(kr. 28.5.1848)
svadba: 19.11.1877
Pavol Niko
(*10.2.1880-†19.3.1954)
Katarína rod. Sprostá
(*1.10.1878-†5.4.1950)
svadba: 8.6.1905
Magdaléna rod. Sprostá
(*8.1.1900)
Františka rod. Sprostá
(*2.4.1902)
Agnesa rod. Niková
(*20.10.1905)
THE END