Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Zdeněk Bača
Jiřina rod. Mokrišová
Andrea rod. Bačová
X Bača?
X Bača?
THE END