Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Ján Dúcky
Emília rod. Maňáková
Katarína rod. Dúcka
X Boco
Filip Boco
Tomáš Boco
Ján Dúcky
THE END