Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jozef Mozol
Mária rod. Mičovská
Štefan Mičovský
(*30.4.1913)
Štefan Mičovský
(*15.8.1884-†9.5.1949)
Mária rod. Božiková
(*1.10.1883)
Jozef Božik
(kr. 9.9.1851)
Michal Božik
(asi 1827-†16.1.1885)
Ján Božik
(okolo 1788-†20.2.1838)
Mária rod. Kútna
(okolo 1787-†8.11.1847)
Anna rod. Spodná
(asi 1827-†27.4.1854)
svadba: 15.11.1847
Eva rod. Spodná
(*27.12.1858)
Jozef Spodný
(asi 1819-†16.3.1880)
Jozef Spodný
(asi 1792-†6.12.1854)
Magdaléna rod. Chudá
Katarína rod. Adamková
(asi 1819-†2.3.1861)
svadba: 18.11.1839
svadba: 15.5.1876
svadba: 20.5.1907
Anna rod. Pistová
(*26.1.1913-†12.7.1960)
Jozef Mozol
Ľubomíra rod. Kajanová
X rod. Mozolová
THE END