Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Marián Grežďo
Mária rod. Maňáková
Beáta rod. Grežďová
THE END