Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Peter Medvec
Daniela rod. Maňáková
Adam Medvec
THE END