Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Juraj Bjelko
Andrea rod. Gregorová
Štefan Gregor
Ján Gregor
(*6.11.1914)
Rudolf Gregor
(*31.5.1894-†2.9.1917)
Ján Gregor
(*9.5.1867-†18.3.1927)
Katarína rod. Michalková
(*1873-†1932)
Mária rod. Maninová
(*16.7.1896-†18.2.1961)
Matej Manina
Katarína rod. Božiková
svadba: 7.1.1895
svadba: 4.5.1914
Mária rod. Dúcka
Jozef Dúcky
(*30.12.1882-†1962)
Jozef Dúcky
(*15.12.1852)
Jozef Dúcky
(n. okolo 1826)
Mária rod. Maninová
(asi 1828-†19.10.1886)
svadba: 13.11.1848
Magdaléna rod. Niková
(*16.3.1859)
Ján Niko
(okolo 1812-†29.3.1872)
Adam Niko
(asi 1789-†10.3.1874)
Anna rod. Dúcka
(okolo 1790-†1.1.1865)
svadba: asi 1810
Anna rod. Haluzová
(asi 1821-†21.11.1890)
svadba: 5.6.1848
svadba: 13.11.1876
Katarína rod. Majtánová
(*21.5.1889-†1964)
Matej Majtán
(*18.10.1853-†29.10.1892)
Matej Majtán
Anna rod. Mikušková
(asi 1811-†30.10.1855)
svadba: 2.6.1834
Mária rod. Sedláková
(*2.3.1861)
Juraj Sedlák
(kr. 15.4.1839)
Blažej Sedlák
(okolo 1797-†20.12.1862)
Eva rod. Božiková
(okolo 1801-†25.1.1866)
svadba: okolo 1824
Anna rod. Miksová
(kr. 27.6.1840)
Jozef Miksa
(asi 1799-†26.2.1866)
Mária rod. Matušková
(asi 1801-†22.4.1884)
svadba: asi 1821
svadba: 23.7.1860
svadba: 17.11.1879
svadba: 12.6.1905
Zdenka rod. Božiková
Vincent Božik
(*29.7.1915)
Ján Božik
(*7.6.1877-†9.4.1944)
Jozef Božik
(kr. 9.9.1851)
Michal Božik
(asi 1827-†16.1.1885)
Ján Božik
(okolo 1788-†20.2.1838)
Mária rod. Kútna
(okolo 1787-†8.11.1847)
Anna rod. Spodná
(asi 1827-†27.4.1854)
svadba: 15.11.1847
Eva rod. Spodná
(*27.12.1858)
Jozef Spodný
(asi 1819-†16.3.1880)
Jozef Spodný
(asi 1792-†6.12.1854)
Magdaléna rod. Chudá
Katarína rod. Adamková
(asi 1819-†2.3.1861)
svadba: 18.11.1839
svadba: 15.5.1876
Františka rod. Zajacová
(*2.11.1881)
Ján Zajac
(*28.11.1856-†20.8.1924)
Matej Zajac
(asi 1824-†12.1.1880)
Eva rod. Tarabová
(n. asi 1825)
svadba: 29.6.1841
Agnesa rod. Hagarová
(*13.3.1861-†6.1.1937)
Štefan Hagara
(kr. 17.9.1823-†13.3.1873)
Ján Hagara
(kr. 20.6.1790-†7.6.1854)
Martin Hagara
(kr. 9.4.1739-pohr. 13.1.1803)
Juraj Hagara
Zuzana rod. Petrových
svadba: 9.11.1727
Marta Hagarová
(n. okolo 1748)
svadba: 15.8.1785
Anna rod. Plavá
(*1786-†1.10.1855)
Štefan Plavý
Mária Plavá
svadba: 6.10.1811
Anna rod. Mondoková
(asi 1828-†31.3.1895)
svadba: 13.11.1848
svadba: 20.1.1879
svadba: 22.11.1902
Paula rod. Mlyneková
Pavol Mlynek
(*13.2.1887-†7.7.1934)
Jozef Mlynek
(kr. 4.3.1844)
Ján Mlynek
(asi 1819-†23.3.1873)
Katarína rod. Niková
(*1818-†22.9.1876)
svadba: 9.11.1840
Magdaléna rod. Niková
(kr. 9.3.1849)
Ján Niko
(asi 1818-†10.3.1892)
Eva rod. Maťavková
(asi 1815-†6.3.1874)
svadba: 31.5.1841
svadba: 12.11.1866
Magdaléna rod. Adamková
(*23.6.1894)
Ján Adamka
(*1849)
Alžbeta rod. Dúcka
(*1861)
svadba: 9.5.1892
Denis Bjelko
THE END