Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Anna rod. Spodniaková
Ján Božik
Ľubomír Božik
Mária rod. Mišíková
Kristína rod. Božiková
Simona rod. Božiková
Marcel Mužík
X rod. Mužíková
Ján Božik
Eva rod. Majerská
Dávid Božik
Denis Božik
Štefánia rod. Božiková
Milan Klapiš
Daniela rod. Klapišová
Dominika rod. Klapišová
THE END