Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Milan Dráb
Irena rod. Štefková
Ľubica rod. Drábová
Eva rod. Drábová
X Hvolka
THE END