Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Anna rod. Niková
Anton Božik
Anton Božik
Stanislava rod. Lobotková
Andrej Božik
Milan Božik
Mária rod. Gežová
Milan Božik
Lena rod. Božiková
THE END