Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

František Štefke
(*10.12.1885)
Juraj Štefke
(kr. 7.9.1850-†11.1.1888)
Magdaléna rod. Hagarová
(*12.6.1856)
Štefan Hagara
(kr. 17.9.1823-†13.3.1873)
Ján Hagara
(kr. 20.6.1790-†7.6.1854)
Martin Hagara
(kr. 9.4.1739-pohr. 13.1.1803)
Juraj Hagara
Zuzana rod. Petrových
svadba: 9.11.1727
Marta Hagarová
(n. okolo 1748)
svadba: 15.8.1785
Anna rod. Plavá
(*1786-†1.10.1855)
Štefan Plavý
Mária Plavá
svadba: 6.10.1811
Anna rod. Mondoková
(asi 1828-†31.3.1895)
svadba: 13.11.1848
svadba: 17.11.1873
Anna rod. Mondoková
Anna rod. Štefková
Stanislav Šedina
Stanislav Šedina
Marta rod. Hudecová
Stanislav Šedina
Zuzana rod. Šedinová
Dušan Šedina
Anna rod. Nováková
Tomáš Šedina
Renáta rod. Maringová
Matúš Šedina
Dušan Šedina
THE END